(13) 98122-5716

Institucional

Feedbacks

Info

WholesaleSanta Areia/Novamodelagem

Novamodelagem

Pretty Pink Bikini - Santa Areia 410RS Santa Areia Biquínis-60%

Pretty Pink Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 410RS

from:R$ 96,00 R$ 38,40

3x R$ 12,80

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410RS

from:R$ 84,90 R$ 33,96

3x R$ 11,32

Bikini Pretty Orange - Santa Areia 410LJ Santa Areia Biquínis-60%

Bikini Pretty Orange

Top - Santa Areia

Ref.: 410LJ

from:R$ 96,00 R$ 38,40

3x R$ 12,80

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410LJ

from:R$ 84,90 R$ 33,96

3x R$ 11,32

New Secret Bikini Black - Santa Areia 413PT Santa Areia Biquínis-20%

New Secret Bikini Black

Top - Santa Areia

Ref.: 413PT

from:R$ 89,90 R$ 71,92

3x R$ 23,97

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413PT

from:R$ 89,90 R$ 71,92

3x R$ 23,97

New Secret Bikini White - Santa Areia 413BC Santa Areia Biquínis-15%

New Secret Bikini White

Top - Santa Areia

Ref.: 413BC

from:R$ 89,90 R$ 76,42

3x R$ 25,47

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413BC

from:R$ 89,90 R$ 76,42

3x R$ 25,47

New Secret Bikini Green - Santa Areia 413VD Santa Areia Biquínis-70%

New Secret Bikini Green

Top - Santa Areia

Ref.: 413VD

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413VD

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

New Secret Bikini Blue - Santa Areia 413AZ Santa Areia Biquínis-70%

New Secret Bikini Blue

Top - Santa Areia

Ref.: 413AZ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413AZ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Orange Waves - Santa Areia 408LJ Santa Areia Biquínis-70%

Bikini Orange Waves

Top - Santa Areia

Ref.: 408LJ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 408LJ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Strips Black - Santa Areia 409PT Santa Areia Biquínis-70%

Bikini Strips Black

Top - Santa Areia

Ref.: 409PT

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409PT

from:R$ 96,00 R$ 28,80

3x R$ 9,60

Bikini White Strips - Santa Areia 409BC Santa Areia Biquínis-70%

Bikini White Strips

Top - Santa Areia

Ref.: 409BC

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409BC

from:R$ 96,00 R$ 28,80

3x R$ 9,60

Bikini Green Waves - Santa Areia 408VD Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Green Waves

Top - Santa Areia

Ref.: 408VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 408VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Pink Bikini Strips - Santa Areia 409RS Santa Areia Biquínis-70%

Pink Bikini Strips

Top - Santa Areia

Ref.: 409RS

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409RS

from:R$ 96,00 R$ 28,80

3x R$ 9,60

Waves White Bikini - Santa Areia 408BC Santa Areia Biquínis-20%

Waves White Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 408BC

from:R$ 89,90 R$ 71,92

3x R$ 23,97

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 408BC

from:R$ 89,90 R$ 71,92

3x R$ 23,97

Enjoy Green Bikini - Santa Areia 411VD Santa Areia Biquínis-50%

Enjoy Green Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411VD

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Enjoy Orange Bikini - Santa Areia 411LJ Santa Areia Biquínis-60%

Enjoy Orange Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411LJ

from:R$ 89,90 R$ 35,96

3x R$ 11,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411LJ

from:R$ 84,90 R$ 33,96

3x R$ 11,32

Comfort Black Bikini - Santa Areia 412PT Santa Areia Biquínis-20%

Comfort Black Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 412PT

from:R$ 89,90 R$ 71,92

3x R$ 23,97

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412PT

from:R$ 89,90 R$ 71,92

3x R$ 23,97

Comfort White Bikini - Santa Areia 412BC Santa Areia Biquínis-30%

Comfort White Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 412BC

from:R$ 89,90 R$ 62,93

3x R$ 20,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412BC

from:R$ 89,90 R$ 62,93

3x R$ 20,98

Comfort Pink Bikini - Santa Areia 412RS Santa Areia Biquínis-70%

Comfort Pink Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 412RS

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412RS

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Pretty Green - Santa Areia 410VD Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Pretty Green

Top - Santa Areia

Ref.: 410VD

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410VD

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

New Secret Bikini Violet - Santa Areia 413RX Santa Areia Biquínis-60%

New Secret Bikini Violet

Top - Santa Areia

Ref.: 413RX

from:R$ 89,90 R$ 35,96

3x R$ 11,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413RX

from:R$ 89,90 R$ 35,96

3x R$ 11,99

New Secret Bikini Orange - Santa Areia 413LJ Santa Areia Biquínis-70%

New Secret Bikini Orange

Top - Santa Areia

Ref.: 413LJ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413LJ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Blue Strips - Santa Areia 409AZ Santa Areia Biquínis-70%

Bikini Blue Strips

Top - Santa Areia

Ref.: 409AZ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409AZ

from:R$ 96,00 R$ 28,80

3x R$ 9,60

Waves Pink Bikini - Santa Areia 408RS Santa Areia Biquínis-70%

Waves Pink Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 408RS

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 408RS

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Orange Strips - Santa Areia 409LJ Santa Areia Biquínis-60%

Bikini Orange Strips

Top - Santa Areia

Ref.: 409LJ

from:R$ 89,90 R$ 35,96

3x R$ 11,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409LJ

from:R$ 96,00 R$ 38,40

3x R$ 12,80

Bikini Blue Waves - Santa Areia 408AZ Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Blue Waves

Top - Santa Areia

Ref.: 408AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 408AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Enjoy Pink Bikini - Santa Areia 411RS Santa Areia Biquínis-60%

Enjoy Pink Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411RS

from:R$ 89,90 R$ 35,96

3x R$ 11,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411RS

from:R$ 84,90 R$ 33,96

3x R$ 11,32

Bikini Enjoy Violet - Santa Areia 411RX Santa Areia Biquínis-60%

Bikini Enjoy Violet

Top - Santa Areia

Ref.: 411RX

from:R$ 89,90 R$ 35,96

3x R$ 11,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411RX

from:R$ 84,90 R$ 33,96

3x R$ 11,32

Enjoy Blue Bikini - Santa Areia 411AZ Santa Areia Biquínis-50%

Enjoy Blue Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411AZ

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Bikini Comfort Violet - Santa Areia 412RX Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Comfort Violet

Top - Santa Areia

Ref.: 412RX

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412RX

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Comfort Blue Bikini - Santa Areia 412AZ Santa Areia Biquínis-70%

Comfort Blue Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 412AZ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412AZ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Comfort Orange - Santa Areia 412LJ Santa Areia Biquínis-70%

Bikini Comfort Orange

Top - Santa Areia

Ref.: 412LJ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412LJ

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Pretty Black Bikini - Santa Areia 410PT Santa Areia Biquínis-30%

Pretty Black Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 410PT

from:R$ 96,00 R$ 67,20

3x R$ 22,40

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410PT

from:R$ 84,90 R$ 59,43

3x R$ 19,81

Bikini Strips Violet - Santa Areia 409RX Santa Areia Biquínis-70%

Bikini Strips Violet

Top - Santa Areia

Ref.: 409RX

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409RX

from:R$ 96,00 R$ 28,80

3x R$ 9,60

Pretty Blue Bikini - Santa Areia 410AZ Santa Areia Biquínis-60%

Pretty Blue Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 410AZ

from:R$ 96,00 R$ 38,40

3x R$ 12,80

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410AZ

from:R$ 84,90 R$ 33,96

3x R$ 11,32

Pretty White Bikini - Santa Areia 410BC Santa Areia Biquínis-20%

Pretty White Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 410BC

from:R$ 96,00 R$ 76,80

3x R$ 25,60

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410BC

from:R$ 84,90 R$ 67,92

3x R$ 22,64

Bikini Honey Island - Santa Areia 1763 Santa Areia Biquínis-70%

Bikini Honey Island

Top - Santa Areia

Ref.: 1763

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1763

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

Enjoy Black Bikini - Santa Areia 411PT Santa Areia Biquínis-50%

Enjoy Black Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411PT

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411PT

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Bikini Black Waves - Santa Areia 408PT Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Black Waves

Top - Santa Areia

Ref.: 408PT

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 408PT

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Strips Green - Santa Areia 409VD Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Strips Green

Top - Santa Areia

Ref.: 409VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409VD

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Enjoy White Bikini - Santa Areia 411BC Santa Areia Biquínis-50%

Enjoy White Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411BC

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411BC

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Comfort Green Bikini - Santa Areia 412VD Santa Areia Biquínis-50%

Comfort Green Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 412VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Pretty Violet - Santa Areia 410RX Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Pretty Violet

Top - Santa Areia

Ref.: 410RX

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410RX

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

bikini Night - Santa Areia 1760 Santa Areia Biquínis-60%

bikini Night

Top - Santa Areia

Ref.: 1760

from:R$ 89,90 R$ 35,96

3x R$ 11,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1760

from:R$ 79,90 R$ 31,96

3x R$ 10,65

Bikini New Year - Santa Areia 1761 Santa Areia Biquínis-70%

Bikini New Year

Top - Santa Areia

Ref.: 1761

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1761

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Shell - Santa Areia 1756 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Shell

Top - Santa Areia

Ref.: 1756

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1756

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Island - Santa Areia 1753 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Island

Top - Santa Areia

Ref.: 1753

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1753

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

bikini Palmas - Santa Areia 1754 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Palmas

Top - Santa Areia

Ref.: 1754

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1754

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Gorgeous - Santa Areia 1740 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Gorgeous

Top - Santa Areia

Ref.: 1740

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1740

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

bikini Beauty - Santa Areia 1739 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Beauty

Top - Santa Areia

Ref.: 1739

from:R$ 110,00 R$ 55,00

3x R$ 18,33

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1739

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

bikini Hawaii - Santa Areia 1718 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Hawaii

Top - Santa Areia

Ref.: 1718

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1718

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

Seashell bikini - Santa Areia 1755 Santa Areia Biquínis-70%

Seashell bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1755

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1755

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Belle - Santa Areia 1735 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Belle

Top - Santa Areia

Ref.: 1735

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1735

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Fabulous bikini - Santa Areia 1738 Santa Areia Biquínis-70%

Fabulous bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1738

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1738

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Darling - Santa Areia 1702 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Darling

Top - Santa Areia

Ref.: 1702

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1702

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

Bikini Royal Peacock - Santa Areia 1732 Santa Areia Biquínis-70%

Bikini Royal Peacock

Top - Santa Areia

Ref.: 1732

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1732

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Plume - Santa Areia 1724 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Plume

Top - Santa Areia

Ref.: 1724

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1724

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

Bikini Le Jardin - Santa Areia 1704 Santa Areia Biquínis-70%

Bikini Le Jardin

Top - Santa Areia

Ref.: 1704

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1704

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Aquarelle - Santa Areia 1721 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Aquarelle

Top - Santa Areia

Ref.: 1721

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1721

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Delux - Santa Areia 1720 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Delux

Top - Santa Areia

Ref.: 1720

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1720

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Cactus - Santa Areia 1727 Santa Areia Biquínis-60%

bikini Cactus

Top - Santa Areia

Ref.: 1727

from:R$ 89,90 R$ 35,96

3x R$ 11,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1727

from:R$ 79,90 R$ 31,96

3x R$ 10,65

bikini Elegance - Santa Areia 1725 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Elegance

Top - Santa Areia

Ref.: 1725

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1725

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Diamond - Santa Areia 1729 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Diamond

Top - Santa Areia

Ref.: 1729

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1729

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Princess - Santa Areia 1733 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Princess

Top - Santa Areia

Ref.: 1733

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1733

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

Bikini Blue Peacock - Santa Areia 1731 Santa Areia Biquínis-70%

Bikini Blue Peacock

Top - Santa Areia

Ref.: 1731

from:R$ 89,90 R$ 26,97

3x R$ 8,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1731

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

bikini Raspberry - Santa Areia 1716 Santa Areia Biquínis-70%

bikini Raspberry

Top - Santa Areia

Ref.: 1716

from:R$ 79,90 R$ 23,97

3x R$ 7,99

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1716

from:R$ 69,90 R$ 20,97

3x R$ 6,99

Santa Areia/Novamodelagem

Novamodelagem

What customers say about Santa Areia
Read all our 3659 feedbacks

Ótimas peças, com entregas dentro do prazo. A embalagem do produto é um amor, me sinto acariciada pela Santa Areia. Já comprei várias vezes e nunca tive problema.

Jéssica Cristina

Leopoldo de Bulhões - GO - Brasil

05/06/2019

Read more ...

Estou muuuito sastisfeita com minha compra. Biquíni lindíssimo, excelente qualidade e envio rápido.

Mariangela lara

Belo Horizonte - MG - Brasil

04/06/2019

Read more ...

Mais uma compra realizada com sucesso! Como sempre fiquei satisfeita pois o produto é maravilhoso. Muito obrigada a todos pela pontualidade de entrega...amei!

ONDINA MARIANO BORBA

Osasco - SP - Brasil

03/06/2019

Read more ...

Customer Service

Email: contato@santaareia.com.br

Phone.: (13) 3301-4840


Segunda a Sexta das 9h as 18h

WhatsApp Varejo: (13) 98122-5716


LOJA Tatuapé: Rua Azevedo Soares, 1340 - Tatuapé - São Paulo/SP - Segunda a Sexta das 9h as 18h - Sábado das 10h as 18h - Local Map

LOJA Santos: Av. Dr. Bernardino de Campos, 550 - Campo Grande - Santos/SP - Segunda a Sexta das 9h as 18h - Local Map

LOJA Moema: Alameda dos Nhambiquaras, 497 - Moema - São Paulo/SP - Segunda a Sexta das 10h as 18h - Sábado das 10h as 18h - Local Map