Atacado (13) 98869-2999

Varejo (13) 98122-5716

Institucional

Feedbacks

Info

WholesaleSanta Areia/Outlet/50%

Outlet 50%

Bikini Orange - Santa Areia 1539 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Orange

Top - Santa Areia

Ref.: 1539

from:R$ 69,95 R$ 34,98

3x R$ 11,66

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1539

from:R$ 59,95 R$ 29,98

3x R$ 9,99

Bikini Glamour - Santa Areia 1607 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Glamour

Top - Santa Areia

Ref.: 1607

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1607

from:R$ 69,90 R$ 34,95

3x R$ 11,65

Charming bikini - Santa Areia 1608 Santa Areia Biquínis-50%

Charming bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1608

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1608

from:R$ 69,90 R$ 34,95

3x R$ 11,65

Secret bikini Yellow - Santa Areia 403AM Santa Areia Biquínis-50%

Secret bikini Yellow

Top - Santa Areia

Ref.: 403AM

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 403AM

from:R$ 69,90 R$ 34,95

3x R$ 11,65

Secret Bikini White - Santa Areia 403BC Santa Areia Biquínis-50%

Secret Bikini White

Top - Santa Areia

Ref.: 403BC

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 403BC

from:R$ 69,90 R$ 34,95

3x R$ 11,65

Secret bikini Orange - Santa Areia 403LJ Santa Areia Biquínis-50%

Secret bikini Orange

Top - Santa Areia

Ref.: 403LJ

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 403LJ

from:R$ 69,90 R$ 34,95

3x R$ 11,65

bikini Plume - Santa Areia 1724 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Plume

Top - Santa Areia

Ref.: 1724

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1724

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

bikini Darling - Santa Areia 1702 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Darling

Top - Santa Areia

Ref.: 1702

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1702

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Fabulous bikini - Santa Areia 1738 Santa Areia Biquínis-50%

Fabulous bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1738

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1738

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

bikini Beauty - Santa Areia 1739 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Beauty

Top - Santa Areia

Ref.: 1739

from:R$ 110,00 R$ 55,00

3x R$ 18,33

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1739

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

bikini Gorgeous - Santa Areia 1740 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Gorgeous

Top - Santa Areia

Ref.: 1740

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1740

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

bikini Rouge - Santa Areia 1734 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Rouge

Top - Santa Areia

Ref.: 1734

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1734

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

bikini Belle - Santa Areia 1735 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Belle

Top - Santa Areia

Ref.: 1735

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1735

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Swin Dress Happy - Santa Areia 115 Santa Areia Biquínis-50%

Swin Dress Happy

Swin Dress - Santa Areia

Ref.: 115

from:R$ 159,90 R$ 79,95

3x R$ 26,65

bikini Feline - Santa Areia 1751 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Feline

Top - Santa Areia

Ref.: 1751

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1751

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

bikini Island - Santa Areia 1753 Santa Areia Biquínis-50%

bikini Island

Top - Santa Areia

Ref.: 1753

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1753

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Seashell bikini - Santa Areia 1755 Santa Areia Biquínis-50%

Seashell bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1755

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1755

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

New Secret Pink Bikini - Santa Areia 413RS Santa Areia Biquínis-50%

New Secret Pink Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 413RS

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413RS

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

New Secret Bikini Violet - Santa Areia 413RX Santa Areia Biquínis-50%

New Secret Bikini Violet

Top - Santa Areia

Ref.: 413RX

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413RX

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

New Secret Bikini Blue - Santa Areia 413AZ Santa Areia Biquínis-50%

New Secret Bikini Blue

Top - Santa Areia

Ref.: 413AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

New Secret Bikini Green - Santa Areia 413VD Santa Areia Biquínis-50%

New Secret Bikini Green

Top - Santa Areia

Ref.: 413VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

New Secret Bikini Orange - Santa Areia 413LJ Santa Areia Biquínis-50%

New Secret Bikini Orange

Top - Santa Areia

Ref.: 413LJ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 413LJ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Black Waves - Santa Areia 408PT Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Black Waves

Top - Santa Areia

Ref.: 408PT

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 408PT

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Waves White Bikini - Santa Areia 408BC Santa Areia Biquínis-50%

Waves White Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 408BC

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 408BC

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Blue Waves - Santa Areia 408AZ Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Blue Waves

Top - Santa Areia

Ref.: 408AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 408AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Strips Black - Santa Areia 409PT Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Strips Black

Top - Santa Areia

Ref.: 409PT

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409PT

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini White Strips - Santa Areia 409BC Santa Areia Biquínis-50%

Bikini White Strips

Top - Santa Areia

Ref.: 409BC

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409BC

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Pink Bikini Strips - Santa Areia 409RS Santa Areia Biquínis-50%

Pink Bikini Strips

Top - Santa Areia

Ref.: 409RS

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409RS

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini Strips Violet - Santa Areia 409RX Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Strips Violet

Top - Santa Areia

Ref.: 409RX

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409RX

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini Blue Strips - Santa Areia 409AZ Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Blue Strips

Top - Santa Areia

Ref.: 409AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409AZ

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini Strips Green - Santa Areia 409VD Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Strips Green

Top - Santa Areia

Ref.: 409VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409VD

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini Orange Strips - Santa Areia 409LJ Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Orange Strips

Top - Santa Areia

Ref.: 409LJ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 409LJ

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Enjoy Pink Bikini - Santa Areia 411RS Santa Areia Biquínis-50%

Enjoy Pink Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411RS

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411RS

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Bikini Enjoy Violet - Santa Areia 411RX Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Enjoy Violet

Top - Santa Areia

Ref.: 411RX

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411RX

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Enjoy Blue Bikini - Santa Areia 411AZ Santa Areia Biquínis-50%

Enjoy Blue Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411AZ

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Enjoy Green Bikini - Santa Areia 411VD Santa Areia Biquínis-50%

Enjoy Green Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411VD

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Enjoy Orange Bikini - Santa Areia 411LJ Santa Areia Biquínis-50%

Enjoy Orange Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 411LJ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 411LJ

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Comfort Black Bikini - Santa Areia 412PT Santa Areia Biquínis-50%

Comfort Black Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 412PT

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412PT

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Comfort Pink Bikini - Santa Areia 412RS Santa Areia Biquínis-50%

Comfort Pink Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 412RS

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412RS

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Comfort Violet - Santa Areia 412RX Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Comfort Violet

Top - Santa Areia

Ref.: 412RX

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412RX

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Comfort Blue Bikini - Santa Areia 412AZ Santa Areia Biquínis-50%

Comfort Blue Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 412AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412AZ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Comfort Green Bikini - Santa Areia 412VD Santa Areia Biquínis-50%

Comfort Green Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 412VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412VD

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Comfort Orange - Santa Areia 412LJ Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Comfort Orange

Top - Santa Areia

Ref.: 412LJ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 412LJ

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Pretty Black Bikini - Santa Areia 410PT Santa Areia Biquínis-50%

Pretty Black Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 410PT

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410PT

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Pretty Blue Bikini - Santa Areia 410AZ Santa Areia Biquínis-50%

Pretty Blue Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 410AZ

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410AZ

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Bikini Pretty Green - Santa Areia 410VD Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Pretty Green

Top - Santa Areia

Ref.: 410VD

from:R$ 96,00 R$ 48,00

3x R$ 16,00

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 410VD

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Bikini Esmesh Maris - Santa Areia 1801 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Esmesh Maris

Top - Santa Areia

Ref.: 1801

from:R$ 94,90 R$ 47,45

3x R$ 15,82

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1801

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Halili - Santa Areia 1811 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Halili

Top - Santa Areia

Ref.: 1811

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1811

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Ghana - Santa Areia 1815 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Ghana

Top - Santa Areia

Ref.: 1815

from:R$ 94,90 R$ 47,45

3x R$ 15,82

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1815

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Bikini Ariel - Santa Areia 1808 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Ariel

Top - Santa Areia

Ref.: 1808

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1808

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Duni Bikini - Santa Areia 1812 Santa Areia Biquínis-50%

Duni Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1812

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1812

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Kuba Bikini - Santa Areia 1849 Santa Areia Biquínis-50%

Kuba Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1849

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1849

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Belle Mare Bikini - Santa Areia 1827 Santa Areia Biquínis-50%

Belle Mare Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1827

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1827

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Morocco - Santa Areia 1826 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Morocco

Top - Santa Areia

Ref.: 1826

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1826

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Lybia - Santa Areia 1832 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Lybia

Top - Santa Areia

Ref.: 1832

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1832

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Swin Suit Ethnic - Santa Areia 1830 Santa Areia Biquínis-50%

Swin Suit Ethnic

Swinsuit - Santa Areia

Ref.: 1830

from:R$ 210,00 R$ 105,00

3x R$ 35,00

Bikini Rwanda - Santa Areia 1834 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Rwanda

Top - Santa Areia

Ref.: 1834

from:R$ 94,90 R$ 47,45

3x R$ 15,82

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1834

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Iris - Santa Areia 1825 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Iris

Top - Santa Areia

Ref.: 1825

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1825

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Lily Outlet - Santa Areia 118 Santa Areia Biquínis-50%

Lily Outlet

Swin Dress - Santa Areia

Ref.: 118

from:R$ 149,90 R$ 74,95

3x R$ 24,98

Simba Bikini - Santa Areia 1846 Santa Areia Biquínis-50%

Simba Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1846

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1846

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Liban Bikini - Santa Areia 1845 Santa Areia Biquínis-50%

Liban Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1845

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1845

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Niaga - Santa Areia 1850 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Niaga

Top - Santa Areia

Ref.: 1850

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1850

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Makena Bikini - Santa Areia 1839 Santa Areia Biquínis-50%

Makena Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1839

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1839

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Akia Bikini - Santa Areia 1847 Santa Areia Biquínis-50%

Akia Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1847

from:R$ 94,90 R$ 47,45

3x R$ 15,82

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1847

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Amani Bikini - Santa Areia 1836 Santa Areia Biquínis-50%

Amani Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1836

from:R$ 94,90 R$ 47,45

3x R$ 15,82

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1836

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Zaila Bikini - Santa Areia 1822 Santa Areia Biquínis-50%

Zaila Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1822

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1822

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Mandera Bikini - Santa Areia 1831 Santa Areia Biquínis-50%

Mandera Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1831

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1831

from:R$ 79,90 R$ 39,95

3x R$ 13,32

Bikini Aretta - Santa Areia 1817 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Aretta

Top - Santa Areia

Ref.: 1817

from:R$ 109,90 R$ 54,95

3x R$ 18,32

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1817

from:R$ 94,90 R$ 47,45

3x R$ 15,82

Masara Bikini - Santa Areia 1805 Santa Areia Biquínis-50%

Masara Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1805

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1805

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Sisi Bikini - Santa Areia 1820 Santa Areia Biquínis-50%

Sisi Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1820

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1820

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Bikini Zahra - Santa Areia 1829 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Zahra

Top - Santa Areia

Ref.: 1829

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1829

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Swin Suit Daudi - Santa Areia 1852 Santa Areia Biquínis-50%

Swin Suit Daudi

Swinsuit - Santa Areia

Ref.: 1852

from:R$ 199,90 R$ 99,95

3x R$ 33,32

Dulani Bikini - Santa Areia 1823 Santa Areia Biquínis-50%

Dulani Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1823

from:R$ 99,90 R$ 49,95

3x R$ 16,65

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1823

from:R$ 84,90 R$ 42,45

3x R$ 14,15

Bikini Kiara - Santa Areia 1853 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Kiara

Top - Santa Areia

Ref.: 1853

from:R$ 98,30 R$ 49,15

3x R$ 16,38

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1853

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Kayla Bikini - Santa Areia 1855 Santa Areia Biquínis-50%

Kayla Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1855

from:R$ 122,60 R$ 61,30

3x R$ 20,43

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1855

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Nubian Bikini - Santa Areia 1857 Santa Areia Biquínis-50%

Nubian Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1857

from:R$ 99,40 R$ 49,70

3x R$ 16,57

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1857

from:R$ 99,40 R$ 49,70

3x R$ 16,57

Alika Bikini - Santa Areia 1862 Santa Areia Biquínis-50%

Alika Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1862

from:R$ 104,40 R$ 52,20

3x R$ 17,40

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1862

from:R$ 94,40 R$ 47,20

3x R$ 15,73

Bikini Niara - Santa Areia 1863 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Niara

Top - Santa Areia

Ref.: 1863

from:R$ 98,30 R$ 49,15

3x R$ 16,38

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1863

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Késia Bikini - Santa Areia 1864 Santa Areia Biquínis-50%

Késia Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1864

from:R$ 95,60 R$ 47,80

3x R$ 15,93

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1864

from:R$ 86,90 R$ 43,45

3x R$ 14,48

Bikini Iana - Santa Areia 1902 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Iana

Top - Santa Areia

Ref.: 1902

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1902

from:R$ 76,60 R$ 38,30

3x R$ 12,77

Aila Bikini - Santa Areia 1903 Santa Areia Biquínis-50%

Aila Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1903

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1903

from:R$ 76,60 R$ 38,30

3x R$ 12,77

Bikinis Reindeer - Santa Areia 1901 Santa Areia Biquínis-50%

Bikinis Reindeer

Top - Santa Areia

Ref.: 1901

from:R$ 106,20 R$ 53,10

3x R$ 17,70

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1901

from:R$ 91,60 R$ 45,80

3x R$ 15,27

Candeia Bikini - Santa Areia 1905 Santa Areia Biquínis-50%

Candeia Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1905

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1905

from:R$ 91,60 R$ 45,80

3x R$ 15,27

Swin Suit Rendeira - Santa Areia 1909 Santa Areia Biquínis-50%

Swin Suit Rendeira

Swinsuit - Santa Areia

Ref.: 1909

from:R$ 237,60 R$ 118,80

3x R$ 39,60

Cropped Mandacaru Bikini - Santa Areia 1912 Santa Areia Biquínis-50%

Cropped Mandacaru Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1912

from:R$ 128,20 R$ 64,10

3x R$ 21,37

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1912

from:R$ 91,60 R$ 45,80

3x R$ 15,27

Sorrel Bikini - Santa Areia 1913 Santa Areia Biquínis-50%

Sorrel Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1913

from:R$ 95,80 R$ 47,90

3x R$ 15,97

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1913

from:R$ 102,00 R$ 51,00

3x R$ 17,00

Giraflor Bikini - Santa Areia 1915 Santa Areia Biquínis-50%

Giraflor Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1915

from:R$ 118,50 R$ 59,25

3x R$ 19,75

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1915

from:R$ 98,20 R$ 49,10

3x R$ 16,37

Country Bikini - Santa Areia 1921 Santa Areia Biquínis-50%

Country Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1921

from:R$ 120,00 R$ 60,00

3x R$ 20,00

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1921

from:R$ 84,20 R$ 42,10

3x R$ 14,03

Bikini Cropped Xique-xique - Santa Areia 1922 Santa Areia Biquínis-50%

Bikini Cropped Xique-xique

Top - Santa Areia

Ref.: 1922

from:R$ 122,60 R$ 61,30

3x R$ 20,43

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1922

from:R$ 89,90 R$ 44,95

3x R$ 14,98

GF Bikini - Santa Areia 1929 Santa Areia Biquínis-50%

GF Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1929

from:R$ 92,50 R$ 46,25

3x R$ 15,42

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1929

from:R$ 92,50 R$ 46,25

3x R$ 15,42

Swin Suit Reissued - Santa Areia 1940 Santa Areia Biquínis-50%

Swin Suit Reissued

Swinsuit - Santa Areia

Ref.: 1940

from:R$ 216,10 R$ 108,05

3x R$ 36,02

Xamêgo Bikini - Santa Areia 1941 Santa Areia Biquínis-50%

Xamêgo Bikini

Top - Santa Areia

Ref.: 1941

from:R$ 107,10 R$ 53,55

3x R$ 17,85

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1941

from:R$ 105,20 R$ 52,60

3x R$ 17,53

Star Bikinis - Santa Areia 1942 Santa Areia Biquínis-50%

Star Bikinis

Top - Santa Areia

Ref.: 1942

from:R$ 114,20 R$ 57,10

3x R$ 19,03

Bikini Panties - Santa Areia

Ref.: 1942

from:R$ 89,30 R$ 44,65

3x R$ 14,88

Shorts Dendê - Santa Areia 501 Santa Areia Biquínis-50%

Shorts Dendê

Shorts - Santa Areia

Ref.: 501

from:R$ 159,90 R$ 79,95

3x R$ 26,65

Shorts Criola - Santa Areia 502 Santa Areia Biquínis-50%

Shorts Criola

Shorts - Santa Areia

Ref.: 502

from:R$ 154,90 R$ 77,45

3x R$ 25,82

Buriti Shorts - Santa Areia 503 Santa Areia Biquínis-50%

Buriti Shorts

Shorts - Santa Areia

Ref.: 503

from:R$ 188,90 R$ 94,45

3x R$ 31,48

Santa Areia/Outlet/50%

Outlet 50%

What customers say about Santa Areia
Read all our 3757 feedbacks

Muito rápido a entrega e sem problemas Produto muito bonito

José Aldo da Silva

São Paulo - SP - Brasil

14/11/2019

Read more ...

OS PRODUTOS CHEGARAM SUPER RAPIDO, ANTES DO PREVISTO. TODOS DE MUITA QUALIDADE E LINDOS. AMEI... OBRIGADA SANTA AREIA PELO ATENDIMENTO MARAVILHOSO.

Fabiana Toaldo Ribeiro

Indaiatuba - SP - Brasil

13/11/2019

Read more ...

Amei a minha saida de praia. Chegou rápido, embalado com mto carinho. Lindo corte e o caimento me surpreendeu.

Silvia Oliveira Fonseca

Cachoeiro de Itapemirim - ES - Brasil

13/11/2019

Read more ...

Customer Service

Email: contato@santaareia.com.br

Phone.: (13) 3301-4840


Segunda a Sexta das 9h as 17h

WhatsApp Atacado: (13) 98869-2999


Segunda a Sexta das 9h as 17h

WhatsApp Varejo: (13) 98122-5716


Segunda a Sexta das 9h as 17h

Lojas Santa Areia

Santa Areia Santos: Av. Dr. Bernardino de Campos, 550 - Campo Grande - Santos/SP
Segunda a Sexta das 9h as 18h - Sábado das 10h as 18h - Local Map

Lojas parceiras que revendem Santa Areia (apenas varejo)

Fit You Tatuapé: Rua Azevedo Soares, 1340 - Tatuapé - São Paulo/SP
Segunda a Sexta das 9h as 18h - Sábado das 10h as 18h - (11) 94156-9782Local Map

Fit You Moema: Alameda dos Nhambiquaras, 497 - Moema - São Paulo/SP
Segunda a Sexta das 10h as 18h - Sábado das 10h as 18h - (11) 94156-3689Local Map

×

CADASTRE-SE E GANHE

10% DE DESCONTO

EM SUA PRIMEIRA COMPRA


*Cupom válido para compras no varejo

*Cupom válido por 7 dias